درباره ما

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی در اجرای ماده 7 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/5/28 مجلس شورای اسلامی تاسیس گردیده است.

موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي با دو کارکرد اکتشافي و مستشاري مسئوليت انجام، هدايت و راهبري ،آموزش، تحقيق و توسعه صنعت دفاعي تحت تدابير فرماندهي معظم كل قوا جهت ارتقاء سطح علوم و تكنولوژي دفاعي و نيل به خودكفائي در صنايع نظامي را عهده دار مي‌باشد. موسسه با کسب شناخت و تسلط بر آينده، نسبت به :
* هدفگذاري، سياستگذاري، هماهنگي و اجراي تحقيقات علمي و فني
*توسعه دانش و فناوري دفاعي،‌ توسعه زيرساخت صنعت دفاعي
*آموزش و توسعه‌ي منابع انساني
*هيه و تدوين و اعمال استاندارد دفاعي در بخش فرآيندها و محصولات
*اطلاع رساني دانش و فن‌آوري
*پايش خودكفايي صنايع دفـاعي به منظور رهنمون سازي جريان تحقيق و توسعه صنعتي در مسير توسعه و بهبود مستمر بنيه دفاعي بر اساس سياست هاي ابلاغي اقدام مي نمايد.